Ce ati dori sa imi transmiteti?

sâmbătă, 5 ianuarie 2013

*4* Books from abroad/ Cărți de peste hotare

1. The End of All Things by Lissa Bryan 

Description
After a terrible virus ravages the planet, Carly Daniels, one of the few survivors, hides in her apartment in Juneau trying to survive the best she can with only occasional forays to gather food. With her is Sam, a wolf puppy she found starving on the streets. He becomes her companion and a reason to continue when giving up sometimes seems like the more attractive option. Still dazed with shock and grief, she hopes for the world to go back to normal soon.

She is discovered by Justin, an ex-soldier who is intent on making his way to Florida before the winter sets in. Justin coaxes her out of her hiding place and convinces her to join him on his journey, because a warmer climate will be their best chance  against the extremes of Mother Nature.

Together, they begin a perilous journey through a nation laid to waste by the disaster. Challenges abound along the way. The weather, injury, and shortage of supplies all help to slow them down. In time, they discover that they aren’t the only survivors. Some are friendly but some have had their minds destroyed by the high fever. Then there are those who simply take what they want, leaving Carly and Justin with no choice but to defend what is theirs.

But their journey is not without joy and love. Together, they face every struggle, including an unplanned pregnancy. Despite the perils of bringing a child into a world of chaos, their baby is a new beginning for themselves and a symbol of hope for the other survivors they find along the way. 

This is the story of their journey to find a place to begin a new life, and a home in each other.

Ro: După ce un virus teribil a răvășit planeta, Carly Daniels, una dintre puținii supraviețuitori, se ascunde în apartamentul să din Juneau încercând să supraviețuiască cât de bine poate doar cu incursiuni ocazionale pentru a aduna mâncare. Cu ea este Sam, un pui de lup pe care l-a găsit înfometat pe stradă. El devine tovarășul ei și un motiv să continue când de cele mai multe ori a renunța este opțiunea cea mai atractivă. Încă amețită de șoc și durere, ea speră ca lumea să revină la normal curând.

Ea este găsită de Justin, un fost soldat care dorește să ajungă în Florida înainte de a veni iarna. Justin intră pe sub pielea ei în ascunzătoarea ei și o convinge să îl însoțească în călătorie, pentru că un climat mai blând este cea mai bună șansă împotriva mamei naturi. 

 Împreună, ei încep o călătorie periculoasă printr-o națiune prevăzută să dispară după dezastru. Provocările abundă de-a lungul drumului. Vremea, rănile și scăderea proviziilor ajută la încetinirea lor. În timp, ei descoperă că nu sunt singurii supraviețuitori. Unii sunt prietenoși, dar alții au mințile distruse de febra mare. Și apoi mai sunt cei care pur și simplu iau tot ceea ce doresc, iar Carly și Justin vor fi nevoiți să apere ce este al lor.  

 Dar călătoria lor nu este fără bucurie și dragoste. Împreună, ei fac față fiecărui conflict, chiar și unei sarcini neplanificate. În ciuda pericolelor de a aduce pe lume un copil într-un univers haotic, copilul lor este un nou început pentru ei și un simbol al speranței pentru ceilalți supraviețuitori pe care îi întâlnesc pe drum.          

Aceasta este povestea drumului lor pentru a găsi un loc pentru a începe o viață nouă, și o casă în celălalt.   

  Am primit această carte pentru recenzie, iar la sfârșitul acestei luni voi participa la blog tour-ul pentru promovarea acestei minunate cărți. Ce părere aveți de prezentare? Eu am citit-o deja și pot spune că este minunată. I loved it! O să aveți parte de câteva surprize, așa că vă aștept cu drag.


2. Blue Moon Café Series: Where Shifters Meet For Drinks by Ioana Vișan  

Description: 
"The were-eagles and our kind have been at war since the beginning of time. Well, it’s more like fifty years since we’d decided to move into town, but it feels like an eternity already. And they’re not were-eagles, just like we’re not werewolves. They’re more like crows, and we look more like dogs. Mutts, they call us.

Times are changing and we do what we can to adapt in order to fit in. When you’re like us, social acceptance really is a problem. But we still have claws and fangs, and they have beaks and talons that can rip their enemy to shreds in seconds. Maybe it’s in our genes. Whenever we meet, it’s a miracle it doesn’t end in a bloodbath. It’s a good thing we rarely die, or there would be dead mutts all over the streets. Dead crows too. We’re a good match."

In a city where two shifter clans reside, the Mayor is struggling to maintain peace while keeping the population safe. Through a series of short stories, we discover what happens when intruders appear, humans get turned, the Mayor's reputation is at stake, an invasion is planned, and not everything is what it seems.

Ro:
„Cei care se schimbă în vultur și neamul nostru sunt în război de la începutul lumii. Bine, este vorba de vreo 50 de ani de când ne-am decis să ne mutăm în oraș, dar pare o eternitate deja. Și ei nu sunt chiar vulturi, precum nici noi nu suntem vârcolaci. Sunt mai degrabă ca niște ciori și noi ca niște câini. Javre ne numesc ei. 

Vremurile se schimbă și noi facem ce putem pentru a ne adapta pentru a ne integra. Când ești ca noi, acceptarea socială este într-adevăr o problemă. Dar încă avem gheare și colți și ei au ciocuri și gheare care pot rupe în bucăți dușmanii în câteva secunde. Poate este în genele noastre. Când ne întâlnim, este un miracol că nu se sfârșește totul într-o baltă de sânge. Este un lucru bun că murim rar sau ar fi potăi moarte pe toate străzile. Ciori moarte de asemenea. Ne potrivim bine.”     

Într-un oraș în care două clanuri de schimbători (shifters) locuiesc, primarul se luptă să păstreze pacea în timp ce menține populația în siguranță. Printr-o serie de povești scurte, descoperim ce se întâmplă când intrușii apar, oamenii sunt transformați, reputația primarului este la bătaie și nu totul este ceea ce pare.

   Am primit această carte pentru o recenzie sinceră care va sosi cât de curând, chiar de la sciitoarea Ioana Vișan. Până acum am parcurs primele 3 povești și mi-au plăcut foarte mult. Sunteți înteresați să le citiți?     
 
 3. Love, Lies and High Heels by Debby Conrad
Description:
LUKE GALLOWAY doesn’t lie. Well, not normally. And never about anything as serious as death. But, somehow Luke’s friend and business partner, Sam Paris, convinces Luke that he needs to do just that. Sam believes the only way his daughter will come back to see him is if he were dying. And so the lies begin . . .
RUSTY PARIS has been alone most of her life. Her parents were divorced when she was very young. Rusty was pushed off to boarding schools, while her mother made a hobby of marrying rich men. She doesn’t remember much about her father, only that he never made an attempt to be a part of her life for the past twenty-one years. But all that is about to change. When she gets word he is dying, she runs home to be by his side, which puts in right in the path of that scoundrel Luke Galloway.
Luke has no room in his life for rich heiresses. Been there. Done that. From the first time Luke and Rusty meet, they clash. She considers him nothing more than a lowly ranch hand who enjoys riling her temper. He considers her arrogant and prissy. But that doesn’t mean he can fight his attraction to her, nor hers to him. And when they find out they’ve both been duped by Rusty’s father the sparks really start to fly.


Ro: 
Luke Galloway nu minte. Ei bine, nu în mod normal. Și nu minte niciodată despre un lucru atât de serios cum este moartea. Dar, cumva prietenul și partenerul de afaceri al lui Luke, Sam Paris, îl convinge pe Luke că trebuie să facă tocmai acest lucru. Sam crede că singurul mod în care fiica lui se va întoarce pentru a-l vedea este dacă va muri. Și astfel minciuna începe...
Rusty Paris a fost singură aproape întreaga sa viață. Părinții ei au divorțaț când era foarte mică. Rusty a fost trimisă la școli cu internat, în timp ce mama sa a făcut un hobby din a se mărita cu bărbați bogați. Ea nu-și amintește foarte multe despre tatăl ei, doar că nu a încercat niciodată să facă parte din viața ei în ultimii 21 de ani. Dar toate acestea sunt pe cale să se schimbe. Când află că acesta va muri, ea se grăbește acasă pentru a-i fi alături, ceea ce o pune în calea ticălosului de Luke Galloway. 
Luke nu are loc în viața lui pentru moștenitoare bogate. A fost acolo. A făcut asta. De prima dată când Luke și Rusty se întâlnesc, ei se ceartă. Ea îl consideră nimic mai mult decât un umil om de fermă care adoră să o scoată din sărite. El o consideră arogantă și pedantă. Dar asta nu înseamnă că el va putea să lupte împotriva atracției pentru ea și a ei pentru el. Și când află amândoi că au fost păcăliți de tatăl lui Rusty, scânteile încep să zboare cu adevărat.        
   Mi se pare foarte interesant subiectul, abia aștept să citesc cartea. O puteți găsi gratuit la Amazon aici.  
Voi ce mai citiți?